Litet terrängkryptransportfordon

  • Small full terrain vehicle

    Litet terrängfordon

    Litet terrängtransportfordon är ett bandfordon. Används huvudsakligen för: jordbruksmark, fruktträdgårdar, växthus, plantskolor, stränder, snö och byggarbetsplatser och annan terräng, smal undergrundshantering, bergbranta sluttningar, stenvägar, lervägar och andra dåliga sektioner kan gå, med små, mobila, flexibla, enkla drift, stor bärförmåga, litet ljud och andra fördelar.